Wydawca treści Wydawca treści

O PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

Nadleśnictwo Wronki przystąpiło do realizacji projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach, którego zostanie wybudowanych 8 zastawek oraz 18 progów.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.