Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Wronki znajduje się ponad 17 tys. ha gruntów zalesionych. Nadzorujemy również ponad 450 ha lasów nienależących do własności Skarbu Państwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

14 października 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie powołujące 4 nowe leśne kompleksy promocyjne. Jednym z nich był Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.