Asset Publisher Asset Publisher

O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nadleśnictwo Wronki przystąpiło do realizacji projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" w ramach, którego zostanie wybudowana nowa oraz zmodernizowana obecna dostrzegalnia przeciwpożarowa.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.