Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Wronki znajduje się ponad 17 tys. ha gruntów zalesionych. Nadzorujemy również ponad 450 ha lasów nienależących do własności Skarbu Państwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

14 października 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie powołujące 4 nowe leśne kompleksy promocyjne. Jednym z nich był Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.