Aktualności

Śmieci w lesie to nadal duży problem, nad którym wszyscy musimy się pochylić, dlatego też korzystając ze słonecznej pogody mieszkańcy Obelzanek postanowili w ramach spaceru posprzątać las w swojej najbliższej okolicy.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.