Aktualności

W miejscowości Gogolice w sercu Puszczy Noteckiej na terenie Nadleśnictwa Wronki odsłonięty został kamień upamiętniający 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Historia dotycząca miejsca gdzie stanął pamiątkowy kamień jest wyjątkowa.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.