Aktualności

Nadleśnictwo Wronki korzysta z pomocy WFOŚiGW w Poznaniu przy podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej i realizacji działań na rzecz edukacji ekologicznej.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.