Aktualności

Wielu wystawców maszyn leśnych i urządzeń dla leśnictwa, setki profesjonalistów z branży leśnej i przemysłu drzewnego, reprezentanci okolicznych nadleśnictw, pokazy pracy maszyn, to wszystko sprawiło, że nie mogło nas tam zabraknąć.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.

FAQ

Szanowni Państwo! W ostatnim okresie czasu, bardzo często, zwracacie się Państwo z pytaniami: ,,Do kogo należy zgłaszać się, o ewentualne odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez dziko żyjące zwierzęta''.