Aktualności

Bocian biały ten charakterystyczny w kulturze polskiej biało czarny ptak z długim czerwonym dziobem i nogami podejmuje co roku dalekie wędrówki.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.