Aktualności

Od listopada 2017 roku Nadleśnictwo Wronki jest w trakcie modernizacji systemu wykrywania pożarów lasów, która właśnie dobiega końca.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.