Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Komplek Promocyjny „Puszcza Notecka”

14 października 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie powołujące 4 nowe leśne kompleksy promocyjne. Jednym z nich był Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”.

Celem powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest promowanie badań naukowych oraz gospodarki przyjaznej środowisku.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka" obejmuje swym zasięgiem 3 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych oraz 7 nadleśnictw:

  • Nadleśnictwa: Wronki, Potrzebowice, Krucz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile,
  • Nadleśnictwa: Sieraków, Oborniki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
  • Nadleśnictwa: Karwin, Międzychód – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Łączna powierzchnia: 137 273 ha.

Organem doradczym i opiniodawczym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka" jest Rada Społeczno – Naukowa.