Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Wronki znajduje się ponad 17 tys. ha gruntów zalesionych. Nadzorujemy również ponad 450 ha lasów nienależących do własności Skarbu Państwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

14 października 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie powołujące 4 nowe leśne kompleksy promocyjne. Jednym z nich był Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.