Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in.::

 • pajęcznica liliowata (Anthericum liliago),
 • pomocnik baldaszkowy (Chimaphilia umbellata),
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre),
 • przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis),
 • długosz królewski (Osmunda regalis),
 • cis pospolity (Taxus baccata),
   

W nadleśnictwie wyznaczono 24 strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

 • bielika (Haliaetus albicilla) – 6,
 • bociana czarnego (Ciconia nigra) – 4,
 • kani czarnej (Milvus migrans) – 6,
 • kani rudej (Milvus milvus) – 6,  
 • puchacza (Bubo bubo) – 2,

W zachodniej części nadleśnictwa odnotowano ślady bytowania wilka w postaci tropów na piasku i śniegu oraz odchodów.